You are here

Закон Генрі

У фізичної хімії , закон Генрі є газовим законом , який говорить , що кількість розчиненого газу в рідині пропорційно його парціальному тиск над рідиною.

Коефіцієнт пропорційності називається константою закону Генрі.

Його сформулював англійський хімік Вільям Генрі , який вивчав цю тему на початку 19 століття.

IPS
Top
Cart
Your cart is currently empty.