You are here

Займистість газів і пари. Нижня і верхня межа вогненебезпечної концентрації.

РечовинаНижня межа
вогненебезпечної концентрації
lower flammable
limit
% за обсягом
Верхня межа
вогненебезпечної концентрації,
upper flammable
limit
% за обсягом
Температура займання під
дією джерела запалювання.
Flash point
° C
Температура самозаймання
Auto ignition
temperature
° C
оцтова кислота (метанова кислота; C2H4O2), acetic acid51643427
ацетон, acetone313-19538
ацетилен, acetylene283305
бензол, benzene18-11560
бутиловий ефір оцтової кислоти; бутілуксусний ефір, butyl acetate1822421
бутан (С4Н10), butane29365
бутиловий спирт (C4H10O), butyl alcohol11129345
дисульфид вуглецю; сірчистий вуглець, carbon disulphide144-3090
циклогексан, cyclohexane18-18260
циклогексанол, сyclohexanol1968300
циклогексанон, cyclohexanone1944420
дихлорбензол, o-dichlorobenzene, 1,2-dichlorobenzene2965648
1,1-дихлоретан; 1,1-dichloroethane61114458
1,2-дихлоретан; 1,2-dichloroethane61613413
хлористий метилен (CH2Cl2); холодильний агент R30; dichloromethane1666600
діетаноламін, diethanolamine21312662
діетиламін, diethylamine210-26312
діетиловий ефір (C2H5-OC2H5), diethylether248-45160
діізобутілкетон, diisobutyl ketone1649396
простий диізопропіловий ефір, diisopropyl ether121-28443
Dimethyl sulphoxide34288215
1,4 діоксан; 1,4-dioxane22212180
Епіхлоргідрин, epichlorohydrin42131416
етан, ethane312515
етиловий спирт, ethanol31912363
етиловий ефір оцтової кислоти, етилацетат, ethyl acetate212-4410
етиленгліколь, (CH2OH CH2OH), етиленгліколь, ethylene glycol322111400
2-етоксіетанол, 2-ethoxyethanol31843235
2-Ethoxyethyl acetate2856379
етилен, ethylene334305
фуран, furan214-36
фурфураль, фурфурол, furfural21960316
гліцерин, glycerol319199370
гептан, heptane17-4204
гексан, hexane18-22223
водень, hydrogen476
ізобутіловий спирт, isobutyl alcohol21128426
ізофорон, isophorone1484460
ізопропіловий спирт, isopropyl alcohol21212399
метиловий спирт; деревне спирт; methanol63711385
метиловий ефір оцтової кислоти, метилацетат, methyl acetate316-10455
метилетилкетон, methyl ethyl ketone211-6516
нітробензол, nitrobenzene2988482
октан (рідкі парафінові вуглеводні із загальною формулою C8H18), octane1713206
пентан (C6H12), pentane18-40285
пропан, propane312515
пропілацетат, propyl acetate2813450
пропілен, propylene211-108460
піридин (азабензол), pyridine21220482
стирол (етилен-бензол), styrene1631490
тетрагідрофуран, tetrahydrofuran212-14321
толуол, toluene174530
холодильний агент R140,1,1,1 трихлоретан; 1,1,1-trichloroethane811-1537
трихлоретилен (C2HCl3); холодильний агент R1120; trichloroethylene139032420
о-ксилол, o -xylene1617464
м-ксилол, m -xylene1725528
п-ксилол, p -xylene1725529
IPS
Top
Cart
Your cart is currently empty.