Віброметр – прилад для контролю і реєстрації віброшвидкості, віброприскорення, амплітуди і частоти синусоїдальних коливань різних об’єктів.

Залишити відповідь