Вібродатчик – пристрій, що реагує на вібраційні явища і визначає їх параметри; досліджувані величини – вібропереміщення, віброшвидкість, віброприскорення.

Залишити відповідь