You are here

Ванна імерсійна

Ванна імерсійна – прилад для вимірювання параметрів діаграми спрямованості ультразвукових іммерсійних п’єзоелектричних перетворювачів.

IPS
Top
Cart
Your cart is currently empty.