You are here

Титриметричний аналіз (титрування)

Титриметричний аналіз (титрування) – метод кількісного / масового аналізу, який часто використовується в аналітичній хімії, заснований на вимірюванні об’єму розчину реактиву точно відомої концентрації, що витрачається для реакції з певною речовиною. Титрування – процес визначення титру досліджуваної речовини.

IPS
Top
Cart
Your cart is currently empty.