Властивості води при температурах 0 – 100 ° С при нормальному атмосферному тиску.

Температура Тиск насиченої пари Густина Питома ентальпія Теплоємність Об’ємна теплоємність Динамічна в’язкість °C Па кг/м3 кДж/ кг кКал/ кг кДж/…

Cart
Your cart is currently empty.