Рефрактометри для вимірювання властивостей кави

Рефрактометри ви користовуються для вимірювання TDS кави.