Вплив різних доз опромінення на людський організм

Доза, Гр Причина та результат впливу (0.7 – 2) 10-3 Доза від природних джерел на рік 0.05 Гранично допустима доза…