Вплив різних доз опромінення на людський організм

Доза, Гр Причина та результат впливу (0.7 – 2) 10-3 Доза від природних джерел на рік 0.05 Гранично допустима доза професійного опромінення на рік 0.1 Рівень подвоєння ймовірності генних мутацій 0.25 Одноразова доза виправданого ризику в надзвичайних обставинах 1.0 Доза виникнення гострої променевої хвороби 3- 5 Без лікування 50% опромінених вмирає протягом 1-2 місяців внаслідок

Read more