Розподіл енергії ділення ядра U-235

Кінетична енергія уламківділення 166.2 Кінетична енергіянейтронів ділення 4.8 Енергія миттєвогогамма-випромінення 8.0 Енергія бета-випромінення врезультаті розпаду продуктів ділення 7.0 Енергія гамма-випроміненняпродуктів…

Характеристика радіоактивного випромінювання

Вид Природа Пробігу повітрі Екранування Альфа-випромінювання Іонізовані атоми гелію;радіація з дуже високим ступенем іонізації, можевикликати сильні локальні біологічні пошкодження 2см…

Cart
Your cart is currently empty.