C3H8 пропан

Пропан міститься у природних і нафтових газах, утворюється під час крекінгу нафтопродуктів. Застосовується для одержання пропілену, нітрометану, технічного вуглецю тощо. Використовується як автомобільне паливо, розчинник, побутовий газ (у суміші з бутаном). Формула: СН3СН2СН3. Температура самозаймання 466 °С. Концентраційна границя вибуховості 2,1-9,5%.

Read more