Державні санітарні норми “Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги”

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0087-13 Додаток 1 до Державних санітарних норм та правил “Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги” ОСНОВНІ ТИПИ полімерних будівельних матеріалів та перелік хімічних речовин, що виділяються з них у повітря * Тип полімеру Тип матеріалу Хімічні речовини, що можуть виділятися у повітря ГДК с.д. для

Read more 

Міжнародні стандарти концентрації CO2

ASHRAE стандарт 62-1989: 1000ppm: концентрація CO2 в житлових будинках не повинна перевищувати 1000ppm. OSHA: 5000ppm: Концентрація за п’ять восьмигодинних робочих днів не повинна перевищувати 5000ppm Будівельний бюлетень 101 (Bb101): 1500ppm. Британський стандарт для шкіл, свідчить, що концентрація на протязі дня (з 9 ранку до 15-30) не повинна перевищувати 1500ppm. Німеччина, Японія, Австралія, Великобританія: 5000ppm, концентрація на

Read more 

Закон України “Про метрологію та метрологічну діяльність”

Закон України Про метрологію та метрологічну діяльність (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 30, ст.1008) {Із змінами, внесеними згідно із Законами № 124-VIII від 15.01.2015, ВВР, 2015, № 14, ст.96 № 2119-VIII від 22.06.2017, ВВР, 2017, № 34, ст.370 № 2189-VIII від 09.11.2017, ВВР, 2018, № 1, ст.1 № 2740-VIII від 06.06.2019} Цей Закон регулює відносини, що виникають в

Read more