Аддитивна величина

Аддитивна величина – однорідна фізична величина, різні значення якої можуть бути підсумований, перемноженої на числовий коефіцієнт, розділені одне на одне.

Фізична величина

Фізична величина – характеристика однієї з властивостей фізичного об’єкта (фізичної системи явища або процесу) загальна в якісному відношенні багатьом фізичним…

Cart
Your cart is currently empty.