Класифікація газоаналізаторів

Газоаналізатори – вимірювальні прилади для аналізу складу і властивостей газів і газових сумішей. Залежно від призначення і виконуваних завдань газоаналізатори можна поділити на кілька основних груп: газоаналізатори горіння для налагодження і контролю печей, котлів і паливоспалюючих установок; газоаналізатори з визначення параметрів і контролю повітря робочої зони (прилади безпеки); газоаналізатори для контролю викидів в атмосферу (екологія)

Read more