C2H6 етан

Етан — це органічна сполука ряду алканів з емпіричною формулою C2H6. За звичайних температури та тиску, етан є газом без кольору та запаху.Етан та інші гомологи метану є складовою частиною природного газу. У різних покладах вміст етану коливається від 0,5% до 4%. Етан — газ без запаху та кольору. Густина при T=-100 °C ρрід.=0,561 г/см³

Read more