You are here

Система вимірювання СІ

Система вимірювання СІ була прийнята XI Генеральною конференцією з мір та ваг, деякі наступні конференції внесли в СІ ряд змін.

Система СІ визначає сім основних і похідні одиниці вимірювання, а також набір приставок. Встановлено стандартні скорочені позначення для одиниць виміру і правила запису похідних одиниць.

Основні одиниці: кілограм, метр, секунда, ампер, кельвін, моль і кандела. В рамках СІ вважається, що ці одиниці мають незалежну розмірність, тобто жодна з основних одиниць не може бути отримана з інших.

Похідні одиниці виходять з основних за допомогою алгебраїчних дій, таких як множення і ділення. Деяким з похідних одиниць в Системі СІ присвоєні власні назви.

Приставки можна використовувати перед назвами одиниць виміру; вони означають, що одиницю виміру потрібно помножити або розділити на певний ціле число, ступінь числа 10. Наприклад приставка «кіло» означає множення на 1000 (кілометр = 1000 метрів). Приставки СІ називають також десятковими приставками.

Основні одиниці СІ

Величина Одиниця
Назва Символ розмірності Назва Позначка
українська англійська українська міжнародна
Довжина L метр metre м m
Маса M кілограм kilogram кг kg
Час T секунда second с s
Сила електричного струму I ампер ampere А A
Термодинамічна температура Θ кельвін kelvin К K
Кількість речовини N моль mole моль mol
Сила світла J кандела candela кд cd

Похідні одиниці СІ

Величина Одиниця Позначка Вираз через основні одиниці
українська назва англійська назва українська міжнародна
Плоский кут радіан radian рад rad м·м−1 = 1
Тілесний кут стерадіан steradian ср sr м2·м−2 = 1
Температура Цельсія градус Цельсія degree Celsius °C °C K
Частота герц hertz Гц Hz с−1
Сила ньютон newton Н N кг·м·c−2
Енергія джоуль joule Дж J Н·м = кг·м2·c−2
Потужність ватт watt Вт W Дж/с = кг·м2·c−3
Тиск паскаль pascal Па Pa Н/м2 = кг·м−1·с−2
Світловий потік люмен lumen лм lm кд·ср
Освітленість люкс lux лк lx лм/м² = кд·ср/м²
Електричний заряд кулон coulomb Кл C А·с
Різниця потенціалів вольт volt В V Дж/Кл = кг·м2·с−3·А−1
Опір ом ohm Ом Ω В/А = кг·м2·с−3·А−2
Електроємність фарад farad Ф F Кл/В = с4·А2·кг−1·м−2
Магнітний потік вебер weber Вб Wb кг·м2·с−2·А−1
Магнітна індукція тесла tesla Тл T Вб/м2 = кг·с−2·А−1
Індуктивність генрі henry Гн H кг·м2·с−2·А−2
Електрична провідність сіменс siemens См S Ом−1 = с3·А2·кг−1·м−2
Активність радіоактивного джерела беккерель becquerel Бк Bq с−1
Поглинена доза іонізуючого випромінювання грей gray Гр Gy Дж/кг = м²/c²
Ефективна доза іонізуючого випромінювання зіверт sievert Зв Sv Дж/кг = м²/c²
Активність каталізатора катал katal кат kat моль/с
IPS
Top
Cart
Your cart is currently empty.