You are here

Система СГСМ

EM, E.M., e.m. units.

Електромагнітна система одиниць (система СГСМ) .

При побудові цієї системи першої похідної електричної одиницею вводиться одиниця сили струму з використанням закону Ампера як визначального рівняння. При цьому абсолютна магнітна проникність розглядається безрозмірною електричної величиною. У зв’язку з цим, в деяких рівняннях, що зв’язують електромагнітні величини, з’являється в явному вигляді корінь квадратний з швидкості світла у вакуумі.

IPS
Top
Cart
Your cart is currently empty.