You are here

Система СГСЕ

Електростатична система одиниць (система СГСЕ) .

При побудові цієї системи першої похідної електричної одиницею вводиться одиниця електричного заряду з використанням закону Кулона як визначального рівняння. При цьому абсолютна діелектрична проникність розглядається безрозмірною електричної величиною.

Як наслідок цього, в деяких рівняннях, що зв’язують електромагнітні величини, з’являється в явному вигляді корінь квадратний з швидкості світла у вакуумі.

IPS
Top
Cart
Your cart is currently empty.