You are here

Система СГС

Симетрична система одиниць (система СГС).

Ця система є сукупністю систем СГСЕ і СГСМ.

В системі СГС в якості одиниць електричних величин використовуються одиниці системи СГСЕ, а в якості одиниць магнітних величин – одиниці системи СГСМ.

В результаті комбінації двох систем в деяких рівняннях, що зв’язують електричні і магнітні величини, з’являється в явному вигляді корінь квадратний з швидкості світла у вакуумі.

IPS
Top
Cart
Your cart is currently empty.