You are here

Система СГС

Система СГС побудована на основі системи величин LMT.

Основні одиниці системи СГС: сантиметр – одиниця довжини, грам – одиниця маси, секунда – одиниця часу.

В системі СГС з використанням зазначених трьох основних одиниць встановлені похідні одиниці механічних і акустичних величин.

З використанням одиниці термодинамічної температури – Кельвіна – і одиниці сили світла – кандели – система СГС поширюється на область теплових і оптичних величин.

IPS
Top
Cart
Your cart is currently empty.