You are here

Система МКГСС

MKGSS, metre-kilogram-force-second system of units

Система одиниць МКГСС побудована на основі системи величин LFT.

Основні одиниці її: метр – одиниця довжини, кілограм-сила – одиниця сили, секунда – одиниця часу.

Кілограм-сила – сила, рівна вазі тіла масою 1 кг при нормальному прискоренні вільного падіння g0 = 9,80665 м / с2.

Ця одиниця сили, а також деякі похідні одиниці системи МКГСС виявилися зручними при застосуванні їх в техніці. Тому система отримала широке поширення в механіці, теплотехніки і ряді інших галузей виробництва.

Основний недолік системи МКГСС – вельми обмежені її можливості застосування у фізиці. Істотним недоліком системи МКГСС є також те, що одиниця маси в цій системі не має простого десяткового співвідношення з одиницями маси інших систем.

З введенням Міжнародної системи одиниць система МКГСС втратила своє значення.

IPS
Top
Cart
Your cart is currently empty.