You are here

Система Гаусса

Вперше поняття системи одиниць фізичних величин було введено німецьким математиком К. Гауссом (1832).

Ідея Гаусса була така. Спочатку вибирається кілька величин, що не залежать один від одного. Величини ці називають основними, а їх одиниці – основними одиницями системи одиниць.

Основні величини вибираються так, щоб, користуючись формулами, що виражають зв’язок між фізичними величинами, можна було утворити одиниці інших величин.

Одиниці, отримані за допомогою формул і виражені через основні одиниці, Гаусс назвав похідними одиницями.

Користуючись своєю ідеєю, Гаусс побудував систему одиниць магнітних величин. Основними одиницями цієї системи Гаусса були обрані: міліметр – одиниця довжини, секунда – одиниця часу.

Ідеї ​​Гаусса виявилися вельми плідними. Усі наступні системи одиниць будувалися на запропонованих ним принципах LMT = Length Mass Time = Довжина Маса Час.

IPS
Top
Cart
Your cart is currently empty.