You are here

Спектрометр

Спектрометр – це прилад, що використовується для розділення та вимірювання спектральних компонентів фізичного явища.

Спектрометр є широким терміном, який часто використовується для опису приладів, що вимірюють безперервну змінну явища, де спектральні компоненти так чи інакше змішані.

У видимому світлі спектрометр може, наприклад, відокремлювати біле світло і вимірювати окремі вузькі смуги кольору, які називаються спектром, тоді як мас-спектрометр вимірює спектр мас атомів або молекул, присутніх в газі.

Типи спектрометрів

Рентгенівський флуоресцентний спектрометр

Використовується для визначення елементного складу речовини за допомогою рентгенофлюоресцентного аналізу.

Метод заснований на зборі та аналізі спектра, отриманого після порушення характеристичного рентгенівського випромінювання, яке виникає при переході атома із збудженого в основний стан.

Атоми різних елементів випускають фотони зі строго визначеними енергіями, вимірявши які можна визначити якісний елементний склад. Для вимірювання кількості елемента реєструється інтенсивність випромінювання з певною енергією.

Іскровий оптико-емісійний спектрометр

Збуджені атоми і іони кожного елемента випромінюють індивідуальний неповторний спектр.

Величина інтенсивності кожного спектра залежить від відсотка наявності даного елемента в складі аналізованої речовини.

Таким чином, аналізуючи інтенсивність і довжину хвиль визначають елемент і його процентний вміст в речовині.

Лазерний спектрометр

У лазерній спектроскопії лазерний промінь направляється на зразкок, даючи характеристичне джерело світла, яке можна проаналізувати спектрометром.

ІЧ-спектрометр

Інфрачервоний спектрометр – прилад для реєстрації інфрачервоних спектрів поглинання, пропускання або відбиття речовин.

Спектрометр індуктивно-зв’язаної плазми

Прилад використовує явище індуктивно-пов’язаної плазма – плазми, що утворюється усередині розрядної камери, горілки чи іншого плазмового реактора при наявності високочастотного змінного магнітного поля.

Атомно-абсорбційний спектрометр

Візуалізуючий спектомерт

Прилад, що дозволяє одночасно отримувати спектр для всіх точок двовимірного зображення

Спектрогоніометр

Спектрогоніометр – прилад для вимірювання дисперсії (розкладання) і дифракції (переломлення) світлового випромінювання.

Гамма-спектрометр

Пристрій на сцинтиляційному механізмі роботи, що визначає енергії випускаються гамма-фотонів, і таким чином дозволяє якісно вивчити склад радіоактивного джерела.

Спектрометри

IPS
Top
Cart
Your cart is currently empty.