You are here

Розмірність фізичної величини

Розмірність фізичної величини – виражене у формі ступеневого одночлена, складеного з добутків символів основних фізичних величин в різних ступенях, які відображають зв’язок даної фізичної величини з фізичними величинами величинами, прийнятими в даній системі величин за основні і з коефіцієнтом пропорційності, що дорівнює одиниці.

IPS
Top
Cart
Your cart is currently empty.