You are here

Розгортка типу А (А-скан)

Розгортка типу А (А-скан):

  • Форма подання сигналів в прямокутних координатах на дисплеї, при якій амплітуда досліджуваного сигналу представляється відхиленням по осі ординат, а час від початку циклу – відхиленням по осі абсцис
  • Подання ультразвукових сигналів, в якому по осі абсцис (осі X) відкладають час, по осі ординат (осі Y) амплітуду сигналу.
IPS
Top
Cart
Your cart is currently empty.