You are here

Рентгенометр

Рентгенометр – різновид радіометра для вимірювання потужності гамма-випромінювання.

Прилади радіаційного контролю

IPS
Top
Cart
Your cart is currently empty.