Віброметр – прилад призначений для контролю і реєстрації віброшвидкості, віброприскорення, амплітуди і частоти синусоїдальних коливань різних об’єктів.

Показано 7 результатів