Мегаметр (від мегамометра і метеометра) – прилад для вимірювання великих значень опору (понад 100 кОм), наприклад, опору ізоляції кабелів, трансформаторів, електричних машин. Відрізняється від омметра тим, що вимірювання опору виконується на високих напругах, які пристрій сам і генерує (як правило, 100, 500, 1000 або 2500 вольт).

Показано 8 результатів