You are here

Осцилограф

Осцилограф, який інколи ще називють осцилоскоп, являє собою тип електронного вимірювального приладу, який графічно відображає змінні напруги сигналу, як правило, як двовимірний графік одного або більше сигналів як функцію часу.

Інші сигнали (наприклад, звук або вібрація) можуть бути перетворені в напругу і відображені.

Осцилографи

IPS
Top
Cart
Your cart is currently empty.