Навігація

Що таке оксиди азоту?

Оксиди азоту – це гази, що складаються з азоту та кисню. Два найбільш токсикологічно значущих з оксидів азоту – це оксид азоту та діоксид азоту. Оксиди азоту виділяються в повітря з вихлопних газів автотранспорту, спалювання вугілля, нафти або природного газу, а також під час таких процесів, як дугове зварювання, гальванічне покриття, гравірування та підрив динаміту. 

Концентрація оксидів азоту також збільшується за рахунок спалення дров або гасу, паління сигарет тавкористування газовими плитами. Вони випускаються комерційно шляхом взаємодії азотної кислоти з металами або целюлозою. Оксиди азоту використовуються у виробництві азотної кислоти, лаків, барвників та ракетного палива.

Прилади для вимірювання оксиду азоту

Прилади для вимірювання двоокису азоту

Top
Cart
Your cart is currently empty.