Класифікація газоаналізаторів

Газоаналізатори – вимірювальні прилади для аналізу складу і властивостей газів і газових сумішей.

Залежно від призначення і виконуваних завдань газоаналізатори можна поділити на кілька основних груп:

 • газоаналізатори горіння для налагодження і контролю печей, котлів і паливоспалюючих установок;
 • газоаналізатори з визначення параметрів і контролю повітря робочої зони (прилади безпеки);
 • газоаналізатори для контролю викидів в атмосферу (екологія) і різних технологічних процесів;
 • прилади по контролю вихлопних газів різних двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ);
 • аналізатори для аналізу газів у воді і інших рідинах.

За конструктивним виконанням і особливостям газоаналізатори поділяються на такі типи:

 • портативні (персональні і індивідуальні) газоаналізатори;
 • переносні газоаналізатори;
 • стаціонарні газоаналізатори.

Портативні і переносні газоаналізатори

Характерними особливостями переносних і портативних газоаналізаторів прийнято вважати невеликі масогабаритні показники, що дозволяє їх застосовувати практично на будь-якому робочому місці. Портативні і переносні прилади газового аналізу, як правило, мають цифрову індикацію результатів вимірювання, а також світлозвукову сигналізацію про перевищення порогів небезпечних концентрацій газів. Основним і важливим призначенням переносних газоаналізаторів для контролю параметрів повітря робочої зони прийнято вважати обстеження замкнутого простору і підземних об’єктів на предмет дефіциту кисню, наявності токсичних речовин і горючих газів, наприклад, при оформленні допуску робітників для здійснення робіт. Для контролю небезпечних факторів безпосередньо в самому місці знаходження людини використовуються індивідуальні (персональні) прилади, необхідні для робочого персоналу при виконанні різних робіт на потенційно небезпечних територіях або в приміщеннях.

Стаціонарні газоаналізатори

Для газоаналізаторів стаціонарного типу маса і габарити, як правило, не важливі і не є критичними, зате до них пред’являються високі вимоги до стабільності показань і надійності роботи. Стаціонарні прилади можуть бути оснащені засобами сигналізації про перевищення порогових значень концентрації, інтерфейсом для передачі даних на комп’ютер, а також засобами виключення або включення виконавчих пристроїв, наприклад, за допомогою блоків реле зі складу газоаналізаторів.

Як переносні і портативні, так і стаціонарні газоаналізатори можуть мати загальнопромислове, вибухобезпечне виконання з різними типами вибухозахисту, а також широкий спектр ступеня герметичності, захисту від впливу атмосфери, вологи і пилу (IP).

За виконуваними функціями прилади газового аналізу діляться на наступні типи:

 • індикатори, течешукачі;
 • сигналізатори і газосігналізатори;
 • газоаналізатори.

Індикатори газу

Індикатори газу дають лише якісну оцінку газової суміші про наявність в ній контрольованого компонента. Вони працюють за принципом «багато-мало». У більшості випадків індикатори – це портативні прилади, які містять інформацію за допомогою лінійки точкових світлодіодів. Наприклад, при великій кількості контрольованого речовини світиться вся лінійка діодів. Течешукачі, як правило, горючих газів, фреону та інших холодоагентів мають в складі пробовідбірник або зонд. Як правило, ці пристрої показують себе як прості в експлуатації, зручні в застосуванні і надійні. У той же час, портативні течешукачіє сигналізаторками для професійного використання, маючи високу чутливість і вибірковість.

Сигналізатори загазованості

Сигналізатори загазованості (газосігналізатори) дозволяють досить приблизно оцінити концентрацію контрольованих речовин, маючи при цьому один або декілька порогів спрацьовування сигналізації. Як правило, невід’ємною частиною стаціонарного сигналізатора або газосигналізатора є блок реле або блок комутації, які служать для комутації зовнішніх пристроїв, в тому числі примусової вентиляції, при досягненні порогів спрацьовування.

За функціональним можливостям газоаналізатори представляють вершину еволюції в області газового аналізу. Вони можуть давати не тільки кількісну оцінку концентрації вимірюваної речовини з цифровою індикацією показань, але і забезпечуюготься за бажанням споживача різним допоміжним функціоналом.

За кількістю вимірюваних компонентів газоаналізатори класифікуються наступним чином:

 • однокомпонентні газоаналізатори;
 • багатокомпонентні газоаналізатори.

Одноканальні газоаналізатори

Одноканальні газоаналізатори – це прилади, призначені для контролю концентрації одного певного речовини і мають один датчик або один вимірювальний канал, або одну точку для відбору проби. Виділяють стаціонарні моноблочні одноканальні газоаналізатори, які об’єднують в одному корпусі вимірювальний сенсор, електронний перетворювач, а також світлові або цифрові індикатори; стаціонарні одноканальні прилади з інформаційним пультом і одним виносним датчиком або вимірювальним перетворювачем на конкретний газ. Одноканальні газоаналізатори стаціонарного типу можуть працювати як автономно, так і в складі вимірювальної газоаналітичної системи, яка об’єднує необхідну кількість газоаналізаторів. Окрім того, одноканальними газоаналізаторами можуть бути і компактні переносні прилади, в тому числі персональні (індивідуальні).

Багатоканальні газоаналізатори

Багатоканальні газоаналізатори – це прилади для одночасного контролю до 16 і більше каналів вимірювання. В одному такому газоаналізаторі допускається поєднання каналів вимірювання різних газів в довільному наборі. У разі газоаналізаторів з вимірювальними датчиками проточного типу проблему багатоточкового контролю можна вирішити за допомогою допоміжних пристроїв спеціального типу: газових розподільників, що забезпечують послідовну подачу проби до датчика з декількох точок пробовідбору

Top
Cart
Your cart is currently empty.