Гази, які розпізнаються PID -детекторами

 • Ацетальдегід
 • Оцтовий ангідрид
 • Ацетон
 • Акрилова кислота
 • Аліловий хлорид
 • Аміак
 • Хлорид амонію
 • Амілацетат, н-
 • Аміловий спирт
 • Анілін
 • Анізол
 • Асфальт, пари нафти
 • Бензальдегід
 • Бенземенан
 • Бензонетіол
 • Бензонітрил
 • Бензиловий спирт
 • Бензилформат
 • Біфеніл
 • Біс (2,3-епоксипропіловий) ефір
 • Бітум, пари нафти
 • Бромбензол
 • Брометан
 • Бромметиловий ефір, 2-
 • Бромопропан, 1-
 • Бутадієн
 • Діепоксид бутадієну, 1,3-
 • Бутан-2-один
 • Бутанол, 1-
 • Бутен-3-ол, 1-
 • Бутен, 1-
 • Бутоксиетанол, 2-
 • 2-бутоксиетил ацетат
 • Бутилацетат, н-
 • Бутилакрилат, н-
 • Бутиловий лактат
 • т-бутиловий метиловий ефір (MTBE)
 • Бутиламін, 2-
 • Бутиламін, н-
 • Камфен
 • Сірководень
 • Тетрабромід вуглецю
 • Хлор-л, 3-бутадієн, 2-
 • Хлоробензол
 • Хлоретиловий метиловий ефір, 2-
 • Хлоротолуол, о-
 • Хлортолуол, р-
 • Хлоротрифторетилен
 • Крезол, м-
 • Крезол, о-
 • Крезол, р-
 • Кротональдегід
 • Кумене
 • Циклогексан
 • Циклогексанол
 • Циклогексанон
 • Циклогексен Циклогексиламін
 • Циклопентан
 • Декан, н-
 • Діацетоновий спирт
 • Дибромохлорметан
 • Диброметан 1,2-
 • Дихлор-1-пропен, 2,3-
 • Дихлорацетилен
 • Дихлорбензол о-
 • Дихлороетен, 1,1-
 • Дихлороетен, цис-1,2-
 • Дихлороетен, транс-1,2-
 • Дихлоретилен, 1,1-
 • Дихлоретилен 1,2-
 • Дициклопентадієн
 • Дизельне паливо
 • Діетиловий ефір
 • Діетилсульфід
 • Діетиламін
 • Діетиламінометанол, 2-
 • Діетиламінопропіламін, 3-
 • Дигідроген селенід
 • Діізобутилен
 • Діізопропіловий ефір
 • Діізопропіламін
 • Диметоксиметан
 • Диметилбензол
 • Диметилсульфід
 • Диметиловий ефір
 • Диметилформамід, N, N-
 • Диметилфталат
 • Диметилсульфід
 • Диметилацетамід N, N-
 • Диметиламін
 • Диметиламиноэтанол
 • Диметиланілін, NN-
 • Диметилбутилацетат
 • Диметилетиламін, NN-
 • Диметилформамід
 • Диметилгептан-4-он, 2,6-
 • Дінітробензол, м-
 • Дінітробензол, п-
 • Динонілфталат
 • Діоксан 1,2-
 • Діоксан 1,4-
 • Дифеніловий ефір
 • Дифеніламін
 • Дивінілбензол
 • Епоксипропіловий ізопропіловий ефір, 2,3-
 • Етанал
 • Етанол
 • Етаноламін
 • Етоксиетанол, 2-
 • Етил (S) – (-) – лактат
 • Етилацетат
 • Етиловий спирт
 • Етилакрилат
 • Етиламін
 • Етилбензол
 • Етиловий бутират
 • Етиловий хлороформат
 • Етилформат
 • Етилгексилакрилат, 2-
 • Етилен
 • Етиленгліколь
 • Ферроцен
 • Формамід
 • Фурфуральний
 • Фурфуриловий спирт
 • Пари бензину
 • Пари бензину 92 октану
 • Гептан-2-он
 • Гептан-3-он
 • Гептан n-
 • Гексаметилдісилазан,
 • 1,1,1,3,3,3-.
 • Гексан-1-ол
 • Гексан-2-он
 • Гексан н-
 • Гексен, 1-
 • Сірководень
 • Гідрохінон
 • Гідроксипропілакрилат 2-
 • Іміноді (етиламін) 2,2-
 • Імінодиетанол 2,2′-
 • Інден лодоформ лодометан
 • Ізоамілацетат
 • Ізобутан
 • Ізобутанол
 • Изобутилацетат
 • Изобутил акрилат
 • Ізобутилен
 • Ізобутиральдегід
 • Ізооктан (нафта)
 • Ізооктиловий спирт
 • Ізопентан
 • Ізофорон
 • Ізопрен
 • Ізопропанол
 • Ізопропілацетат
 • Ізопропіловий спирт
 • Ізопропілхлорформат
 • Ізозафрол
 • Реактивне паливо JP-4
 • Реактивне паливо JP-5
 • Jet Fuel JP-8, Jet Al
 • Гас
 • Ketene
 • н-лимонен
 • Месітілен
 • Метакриліцид
 • Метакрилонітрил
 • Метоксиетанол, 2-
 • Метоксиетоксиетанол, 2-
 • Метоксиметилетокси-2-
 • пропанол
 • 2-метокси-1-метилетил
 • ацетат (розріджувачі PGMEA)
 • Метоксипропан-2-ол
 • Метоксипропілацетат
 • Метилацетат
 • Метилакрилат
 • Метил етиловий кетон (MEK)
 • Метил изобутилкетон
 • (MIBK)
 • Метилізотіоціанат
 • Метилметакрилат
 • Метилоксиран
 • 4-Метилпентан-2-он
 • l-Метил-проп-2-ен
 • Метил н-пропілкетон
 • (MPK)
 • Метилсаліцилат
 • Метилсульфід
 • Метил-трет-бутиловий ефір (MTBE)
 • Метил-2-пропен-1-ол, 2-
 • Метил-2-пірролідинон, N-
 • Метил-5-гептен-2-он, 6-
 • Метиламін
 • Метилбутан-1-ол, 3-
 • Метилциклогексан
 • Метилциклогексанол, 4-
 • Метилциклогексанон 2-
 • Метилгептан-3-он, 5-
 • Метилгексан-2-он, 5-
 • Метилгідразин
 • Метил-N-2,4,
 • б-тетранітроанілін, N-
 • Метилпент-3-ен-2-он, 4-
 • Метилпентан-2-ол, 4-
 • Метилпентан-2,4-діол, 2-
 • Метилпропан-2-ол, 2-
 • Метилстирол
 • Мінеральний спирт
 • Монохлорбензол
 • Нафта (ізооктан)
 • Нафталін
 • Оксид азоту
 • Нітроанілін 4-
 • Трихлорид азоту
 • Нонане, н-
 • Октан, н-
 • Октен, 1-
 • Оксидіетанол 2,2-
 • Пентан-2-один
 • Пентан-3-он
 • Пентадіон, 2,4-
 • Пентан, н-
 • Фенол
 • Феніл-2-пропанон
 • Феніл пропен, 2-
 • Феніл-2,3-епоксипропіл
 • ефір
 • Фенілендіамін, p-
 • Піколін, 3-
 • Пікринова кислота
 • Піне, альфа
 • Піне, бета
 • Піперидин
 • Пиперилен
 • Проп-2-ін-л-ол
 • Пропан-1-ол
 • Пропан-2-ол
 • Пропан-l, 2-діол, всього
 • Пропен
 • Пропіональдегід
 • Пропіонікацид
 • Пропілацетат, н-
 • Пропілен
 • Пропіленоксид
 • Пропілеїмін
 • Піридин
 • Піридиламін 2-
 • Пірокатехоль
 • Резорцинол
 • Safrole
 • Стирол
 • Терпінолен
 • Трет-бутанол
 • Тетраброметан, 1,1,2,2-
 • Тетракарбонілкель
 • Тетрахлоретилен
 • Тетрахлоронафталени, усі
 • ізомери
 • Тетраетил ортосилікат
 • Тетрафторетилен
 • Тетрагідрофуран
 • Тетрагідротіофен
 • Тиофан
 • Толуол
 • Трибутиламін
 • Трихлорбензол 1,2,4-
 • Трихлоретилен
 • Триметиламін
 • Триметилбензольні суміші
 • Триметилбензол, 1,3,5-
 • Скипидар
 • TVOC
 • Недитячий, н-
 • Вінілацетат
 • Вініловий бромід
 • Вінілхлорид
 • Вінілетилен
 • Вініл-2-пірролідинон, 1-
 • Змішані ізомери ксилолу
 • Ксилол, м-
 • Ксилол, о-
 • Ксилол, п-
 • Ксилідин, всі
Top
Cart
Your cart is currently empty.