You are here

Індивідуальні газові постійні і молярні маси деяких газів

Ггаз
Індивідуальна газова
постійна
Дж / (кг * K)
(Г / моль)
Азот, N 2 296.8 28.02
Аргон, Ar 208 39.94
Водяна пара 461.5 18.02
Водень, H 2 4,124 2.016
Повітря 286.9 28.97
Гелій, He 2,077 4.003
Діоксид сірки, SO 2 130 64.07
Кисень, O 2 259.8 32
Метан, CH 4 518.3 16.04
Пропан, C 3 H 8 189 44.09
Вуглекислий газ, CO 2 188.9 44.01
Чадний газ, CO 297 28.01
IPS
Top
Cart
Your cart is currently empty.