You are here

HazMat – hazardous materials – небезпечні матеріали

Небезпечні речовини (скорочено HAZMAT або hazmat) – це тверді речовини, рідини або гази, які можуть завдати шкоди людям, іншим живим організмам, майну чи навколишньому середовищу.

Команди Hazmat – це персонал, спеціально підготовлений для поводження з небезпечними вантажами, до яких належать матеріали радіоактивні, горючі, вибухонебезпечні, корозійні, окислюючі, задушливі, біологічно небезпечні, токсичні, патогенні або алергенні.

Також це можуть бути стиснені гази та рідини або гарячі матеріали, включаючи всі товари, що містять такі матеріали чи хімічні речовини, або можуть мати інші характеристики, що роблять їх небезпечними в конкретних умовах.

IPS
Top
Cart
Your cart is currently empty.