You are here

Фур’є-спектрометр

Фур’є-спектрометр – спектральний прилад, в якому шуканий спектр отримують в два прийоми: спочатку реєструється інтерферограмма досліджуваного випромінювання, а потім через її Фур’є-перетворення обчислюють шуканий спектр.

IPS
Top
Cart
Your cart is currently empty.