You are here

Фториди (Флуориди)

Фториди(Флуориди) – хімічні сполуки з іншими елементами.

Відомі для всіх елементів, крім гелію і неону.

До фторидам відносять як бінарні сполуки – іонні фториди (солі фтороводородной кислоти і металів, ковалентні фториди перехідних металів у вищих ступенях окислення і фториди неметалів), так і складні неорганічні сполуки (фторангідріди кислот, комплексні фториди, гідрофторид металів, фторований графіт).

Солі фтору зазвичай мають виразний гіркий смак і не мають запаху.

Фториди досить широко використовуються:

  • Один з головних джерел отримання вільного фтору методом електролізу – фторид кальцію (CaF2).
  • Деякі фториди неметалів застосовуються в якості окислювача ракетного палива (ClF3, ClF5).
  • Для ізотопного розділення урану (UF6).
  • Для виробництва оптичного скла (LiF, MgF2, CaF2 та ін.).
  • Для фторування органічних і неорганічних сполук (CoF3, AgF, ClF5)
  • Гексафторид сірки застосовують в якості газоподібного діелектрика.
  • У стоматології (наприклад Фторування води).

Всі розчинні у воді фториди токсичні (за винятком малорозчинних, наприклад, фториду кальцію).

Слід проводити контроль вмісту фторидів у воді загального користування, оскільки відома як позитивна дія певних концентрацій фторидів на емаль зубів, так і відзначається негативний вплив підвищених концентрацій фторидів.

IPS
Top
Cart
Your cart is currently empty.