You are here

Еталон

Еталон – засіб вимірювань (або комплекс засобів вимірювань), що забезпечує відтворення і зберігання одиниці фізичної величини для передачі її значення нижчим за повірочної схемою засобам вимірювань, виконане за особливою специфікацією і офіційно затверджене як еталона.

Еталони поділяються на первинні, вторинні і спеціальні. 

Первинний еталон служить для відтворення одиниці з найвищою в країні точністю. Значення вторинних еталонів встановлюються за первинними.

Первинний еталон може бути національним (державним) та міжнародним.

Національний стандарт затверджується в якості вихідного засоби вимірювань для країни національним органом по метрології. 

Міжнародні стандарти зберігає і підтримує Міжнародне бюро мір і ваг 

Вторинні еталони створюються для організації повірочних робіт і забезпечення збереженості первинного еталона. 

Спеціальний еталон служить для відтворення одиниці в особливих умовах, при яких первинний еталон не може бути використаний.

IPS
Top
Cart
Your cart is currently empty.