You are here

Дійсне значення фізичної величини

Дійсне значення фізичної величини – значення фізичної величини, знайдене експериментальним шляхом і настільки близьке до істинного значення, що для поставленої вимірювальної завдання може його замінити.

IPS
Top
Cart
Your cart is currently empty.