Органи максимального накопичення радіонуклідів

Елемент Найбільш чутливий орган або тканина Маса органу або тканини, кг Частка повної дози водень H Все тіло 70 1.0 вуглець C Все тіло 70 1.0 натрій Nа Все тіло 70 1.0 калій К М’язова тканина 30 0.92 стронцій Sr Кістка 7 0.7 йод I Щитовидна залоза 0.2 0.2 цезій Сs М’язова тканина 0.45 барій

Read more 

Основні радіологічні величини і одиниці

Величина Найменування і позначення одиниці виміру Співвідношення між одиницями Позасистемні Сі Активність нуклида, А Кюрі (Ки, Ci) Беккерель (Бк, Bq) 1 Ки = 3.7·1010Бк 1 Бк = 1 расп/с 1 Бк=2.7·10-11Ки Експозиційна доза, X Рентген (Р, R) Кулон/кг (Кл/кг, C/kg) 1 Р=2.58·10-4 Кл/кг 1 Кл/кг=3.88·103 Р Поглинена доза, D Рад (рад, rad) Грей (Гр, Gy) 1 рад-10-2 Гр 1 Гр=1 Дж/кг Еквівалентна доза, Н Бер

Read more 

Середньорічні дози, одержувані від природного радіаційного фону і різних штучних джерел випромінювання

Джерело випромінювання Доза, мбер/рік Природний радіаційний фон 200 Будматеріали 140 Атомна енергетика 0.2 Медичні дослідження 140 Ядерні випробування 2.5 Польоти в літаках 0.5 Побутові предмети 4 Телевізори та монітори 0.1 Загальна доза 500

Read more 

Дози опромінення населення від глобальних випадінь за рік.

  Зона Індивідуальна очікувана доза, мЗв Вклади окремих видів опромінення,% зовнішнє внутрішнє їжа повітря Помірний пояс Північної півкулі 4.5 24 71 5 Помірний пояс Південної півкулі 3.1 8 90 2 Вся земна куля 3.8 18 79 3

Read more 

Вплив різних доз опромінення на людський організм

Доза, Гр Причина та результат впливу (0.7 – 2) 10-3 Доза від природних джерел на рік 0.05 Гранично допустима доза професійного опромінення на рік 0.1 Рівень подвоєння ймовірності генних мутацій 0.25 Одноразова доза виправданого ризику в надзвичайних обставинах 1.0 Доза виникнення гострої променевої хвороби 3- 5 Без лікування 50% опромінених вмирає протягом 1-2 місяців внаслідок

Read more 

Таблиця радіаційних ризиків

Доза, Зв Ймовірні ефекти 0-0.25 Немає ефекту, за винятком помірних змін в крові 0.25-1 Немає ефекту, за вінятком помірніх змін в крові 1-1.5 Радіаційні захворювання у ~ 25% опромінених людей 1.5-2 Радіаційні захворювання у ~ 50% опромінених людей 2-3.5 Радіаційні захворювання майже у всіх людей, ~ 20% з летальним результатом 4 50% смертей 7 ~

Read more 

Зіверт. Небезпечні і повсякденні рівні радіації.

Зіверт (позначення: Зв, Sv) – одиниця виміру СІ ефективної та еквівалентної доз іонізуючого випромінювання. 1 зіверт – це кількість енергії, поглиненої кілограмом біологічної тканини, що дорівнює по впливу поглиненої дози 1 Гр (1 Грей). Природне фонове іонізуюче випромінювання в середньому дорівнює 2,4 мЗв / рік. При цьому розкид значень фонового випромінювання в різних точках Землі

Read more