Діапазони радіочастот

Міжнародне позначення Назва Межі за частотою Межі за довжиною хвилі VLF Дуже низькі частоти 3-30 кГц 100-10 км LF Низькі частоти 30-300 кГц 10-1 км MF Середні частоти 0.3-3 мГц 1000-1 м HF Високі частоти 3-30 мГц 100-10 м VHF Дуже високі частоти 30-300 мГц 10-1 м UHF Ультрависокі частоти 0.3-3 ГГц 100-10 см SHF

Read more 

Шкала pH

pH [H +], моль/л [OH –], моль/л 0 10 0 10-14 1 10 -1 10 -13 2 10 -2 10 -12 3 10 -3 10 -11 4 10 -4 10 -10 5 10 -5 10 -9 6 10 -6 10-8 7 10 -7 10 -7 8 10 -8 10 -6 9 10 -9 10 -5 10 10 -10 10 -4 11 10 -11 10 -3 12 10 -12 10 -2 13 10 -13 10 -1 14 10 -14 10 0

Read more 

Основні види електромагнітного випромінювання

Вид Енергія фотонів, еВ Довжина хвилі, см Радіо <0.00001 >10 Мікрохвильове 0.00001-0.01 0.01-10 Інфрачервоне 0.01-1 0.0001-0.01 Видиме 1-6 10-5-10-4 Ультрафіолетове 6-1000 10-7-2*10-5 Рентгенівське 1000-100 000 10-9-10-7 Гамма-випромінювання >100 000 <10

Read more 

Щільність деревини (г/см3)

Бальса 0.15 Піхта сибірська 0.39 Секвойя вічнозелена 0.41 Ялина 0.45 Верба 0.46 Вільха 0.49 Осика 0.51 Сосна 0.52 Липа 0.53 Кінський каштан 0.56 Каштан 0.59 Кипарис 0.60 Черемха 0.61 Ліщина 0.63 Волоський горіх 0.64 Береза 0.65 Вишня 0.66 В`яз 0.66 Модрина 0.66 Клен 0.67 Тик 0.67 Бук 0.68 Груша 0.69 Дуб 0.69 Платан 0.70 Крушина

Read more 

Питома густина(Specific gravity)

Питома густина – це відношення щільності речовини до густини еталонної речовини; еквівалентно це відношення маси речовини до маси еталонного речовини для того ж заданого обсягу.

Read more 

Гліколь

Гликолі (діоли, двоатомні спирти) – клас органічних сполук, що містять в молекулі дві гідроксильні групи. Мають спільну формулу CnH2n (OH) 2. Найпростішим гликолем є етиленгліколь НО-СН2-СН2-ОН. Нижчі гліколі являють собою безбарвні прозорі рідини з солодкуватим смаком. Безводні гликоли гігроскопічні. Через наявність двох полярних OH-груп в молекулах гликолей у них високі в’язкість, щільність, температури плавлення і

Read more 

Електромагнітний спектр

Назва Довжина хвилі Частота(Гц) Енергія фотонів (еВ) Гамма-випромінювання < 0.02 nm > 15 EHz > 62.1 keV Рентгенівське випромінювання 0.01 nm – 10 nm 30 EHz – 30 PHz 124 keV – 124 eV Ультрафіолет 10 nm – 400 nm 30 PHz – 750 THz 124 eV – 3 eV Видиме світло 390 nm – 750 nm 770 THz – 400 THz 3.2 eV – 1.7

Read more 

Мікрохвильове випромінювання, надвисокочастотне випромінювання (НВЧ-випромінювання)

Мікрохвилі є формою електромагнітного випромінювання з довжиною хвиль від одного метра до одного міліметра; з частотами між 300 МГц (1 м) і 300 ГГц (1 мм). Мікрохвильове випромінювання великої інтенсивності використовується для безконтактного нагрівання тіл (в побутових мікрохвильових печах – для розігріву продуктів, в промислових – для термообробки металів, в хірургії – при радіочастотної абляції

Read more 

GAIN

Gain або коефіцієнт посилення або ослаблення – це співвідношення вихідної потужності і вхідної потужності сигналу.

Read more 

Що таке CFM/CMM

CFM – Cubic Feet per Minute – витрата газу або рідини в кубічних футах за хвилину. Староанглійська міра швидкості стоку. 1 CFM складає 28,3 літрів за хвилину або 0.0283 куб. метра. за хвилину. CMM – витрата газу або рідини в кубічних метрах за хвилину.

Read more