You are here

C2H6 етан

Етан — це органічна сполука ряду алканів з емпіричною формулою C2H6. За звичайних температури та тиску, етан є газом без кольору та запаху.

Етан та інші гомологи метану є складовою частиною природного газу. У різних покладах вміст етану коливається від 0,5% до 4%.

Етан — газ без запаху та кольору.

Густина при T=-100 °C ρрід.=0,561 г/см³

Густина при н.у. ρгаз.=0,001342 г/см³ або 1,342 кг/м³

При кімнатній температурі етан є горючим газом. При змішуванні з повітрям при 3,0% -12,5% за об’ємом, він утворює вибухонебезпечні суміші.

Газоаналізатори на етан

IPS
Top
Cart
Your cart is currently empty.