You are here
Home > Бренди >

BW Technologies

BW Technologies – канадійська компанія, заснована в 1987 р Протягом 20 років зарекомендувала себе як виробник інноваційних приладів виявлення газу. Випускає таку продукцію як: газоаналізатори, одногазовие детектори, мультігазовая детектори, стаціонарні детектори.

Визначення газів: C2H6 етан, C3H8 пропан, C4H10 бутан, C5H12 ізомери, Cl2 хлор, ClO2 двоокис хлору, CO оксид вуглецю, CO2 вуглекислий газ, CН4 метан, ETO оксид етилену, H2S сірководень, HCN ціаністий водень, NH3 аміак, NO оксид азоту , NO2 двоокис азоту, O2 кисень, O3 озон, PH3 фосфін, SO2 двоокис сірки.

Прилади BW Technologies

Більше приладів BW Technologies

IPS
Top
Cart
Your cart is currently empty.