You are here

Абсолютна, відносна та питома вологість середовища

  • Абсолютною вологістю називається кількість водяної пари, що припадає на одиницю об’єму середовища
  • Відносна вологість – характеристика насиченості середовища при даній (існуючої) температурі. Відносна вологість – відношення кількості водяної пари, що міститься в середовищі (наприклад, повітрі), до кількості пари, необхідної для насичення при існуючій температурі. Це ставлення виражається у відсотках (%).
  • Питома вологість це відношення маси водяної пари в одиниці маси середовища до одиниці маси середовища.
IPS
Top
Cart
Your cart is currently empty.