Удосконалена польова(на місці) система реєстрації вологості

Вдосконалена система реєстрації вологи була розроблена для системи, здатної вимірювати вологість ґрунту. Цей параметр необхідний для виявлення витоку або переміщення забруднювачів з полігону чи забрудненого ґрунту. Ця технологія складається з джерела нейтронів з радіоактивного америцію / берилію) та детектора. Джерело та детектор розміщені в безпосередній близькості один від одного. Детектор підраховує нейтрони, які контактували з

Read more 

Chemical Abstracts Service, CAS.

Хімічна реферативна служба ( Chemical Abstracts Service, CAS) – підрозділ Американського хімічного товариства (American Chemical Society), видає реферативний журнал Chemical Abstracts (випускається з 1907 року), публікуючи реферати наукової літератури з хімії та суміжних тем. CAS розміщена в Коламбусі, штат Огайо. CAS є відомим своїми величезними базами даних хімічних сполук та ідентифікацією сполук у данних за

Read more 

Гази, які розпізнаються PID -детекторами

Ацетальдегід Оцтовий ангідрид Ацетон Акрилова кислота Аліловий хлорид Аміак Хлорид амонію Амілацетат, н- Аміловий спирт Анілін Анізол Асфальт, пари нафти Бензальдегід Бенземенан Бензонетіол Бензонітрил Бензиловий спирт Бензилформат Біфеніл Біс (2,3-епоксипропіловий) ефір Бітум, пари нафти Бромбензол Брометан Бромметиловий ефір, 2- Бромопропан, 1- Бутадієн Діепоксид бутадієну, 1,3- Бутан-2-один Бутанол, 1- Бутен-3-ол, 1- Бутен, 1- Бутоксиетанол, 2- 2-бутоксиетил

Read more 

PID-детектор газу.

Детектор фотоіонізації або PID – це тип детектора газу. Фотоіонізаційний детектор (PID) – це портативний детектор пари та газу, який виявляє різноманітні органічні сполуки. Фотоіонізація відбувається тоді, коли атом або молекула поглинає світло достатньої енергії, щоб змусити електрон вийти і створити позитивний іон. PID складається з ультрафіолетової лампи, яка випромінює фотони, що поглинаються сполукою в

Read more 

Підбір газоаналізаторів BW Technologies

Виріб Особливості Кількість газів Виявляються гази Гарантія BW Clip Series • Не потребує обслуговування • Низька вартість • Робота в реальному часі 1 H2S, CO, O2, SO2 2 або 3 роки GasAlert Extreme • Налаштування орцій користувачем • Великий дисплей • Змінний акумулятор 1 H2S, CO, O2, SO2, NH3, PH3, Cl2, ClO2, NO, NO2, HCN,

Read more