Нівелір

Нівелір – геодезичний інструмент, призначений для визначення різниці висот між декількома точками земної поверхні.

Read more 

Натріймір

Натріймір – прилад для вимірювання показника активності іонів натрію (pNa) і масової концентрації іонів натрію (СNa) в аналізованих водних розчинах.

Read more 

Нефелометр

Нефелометр – оптичний прилад для вимірювання ступеня каламутності рідин і газів за інтенсивністю розсіювання ними світла.

Read more 

Нормалемір

Нормалемір – зубовимірювальний прилад для визначення довжини загальної нормалі циліндрових зубчастих коліс,тобто для вимірювання відстані між різнойменними бічними поверхнями зубів.

Read more 

Нутромір

Нутромір – це прецизійний інструмент для визначення розмірів пазів, отворів і внутрішніх поверхонь виробів методами абсолютного або відносного вимірювання.

Read more