Густина рідин

Речовина густина, кг/м3 Ацетон 790 Бензин 710 Вода прісна 1000 Вода морська 1030 Гас 800 Гліцерин 1260 Масло машинне 900 Нафта 800 Ртуть 13600 Сірчана кислота 1800 Спирт 800

Read more 

Температура плавлення хімічних елементів , К

1 Водень 14,01 2 Гелій 0,95 3 Літій 453,69 4 Берилій 1551 5 Бор 2573 6 Вуглець (алмаз) 3820 7 Азот 63,29 8 Кисень 54,8 9 Фтор 53.53 10 Неон 24,48 11 Натрій 370,96 12 Магній 922,0 13 Алюміній 933,5 14 Кремній 1683 15 Фосфор (Р4) 317,3 16 Сірка (альфа) 386,0 17 Хлор 172,2 18

Read more 

Система МТС

Система одиниць МТС (MTS units system) побудована на основі системи величин LMT. Основні одиниці системи: метр – одиниця довжини, тонна – одиниця маси, секунда – одиниця часу. Система МТС була розроблена у Франції і узаконена її урядом в 1919 р Одиниця маси цієї системи – тонна – за своїм розміром виявилася зручною в ряді галузей

Read more 

Основні радіологічні величини і одиниці

Величина Найменування і позначення одиниці виміру Співвідношення між одиницями Позасистемні Сі Активність нуклида, А Кюрі (Ки, Ci) Беккерель (Бк, Bq) 1 Ки = 3.7·1010Бк 1 Бк = 1 расп/с 1 Бк=2.7·10-11Ки Експозиційна доза, X Рентген (Р, R) Кулон/кг (Кл/кг, C/kg) 1 Р=2.58·10-4 Кл/кг 1 Кл/кг=3.88·103 Р Поглинена доза, D Рад (рад, rad) Грей (Гр, Gy) 1 рад-10-2 Гр 1 Гр=1 Дж/кг Еквівалентна доза, Н Бер

Read more 

Системи одиниць електромагнітних величин

Відомі два способи побудови систем електричних і магнітних величин на основі системи СГС: на трьох основних одиницях (сантиметр, грам, секунда) і на чотирьох основних одиницях (сантиметр, грам, секунда і одна одиниця електричної або магнітної величини). Першим способом, тобто з використанням трьох основних одиниць на основі системи СГС, отримані три системи одиниць: електростатична система одиниць (система

Read more 

Властивості води при температурах 0 – 100 ° С при нормальному атмосферному тиску.

Температура Тиск насиченої пари Густина Питома ентальпія Теплоємність Об’ємна теплоємність Динамічна в’язкість °C Па кг/м3 кДж/ кг кКал/ кг кДж/ (кг* ° С(=К)) кКал/ (кг*оС(=К)) (кг* ° С(=К)) кг/(м*с) 0.00 611 999.82 0.06 0.01 4.217 1.007 4216.10 0.001792 1.00 657 999.89 4.28 1.02 4.213 1.006 4213.03 0.001731 2.00 705 999.94 8.49 2.03 4.210 1.006 4210.12

Read more